hepagest icon Hepagest
Přihlášení

Projekt OP PPR

logdel

V Endokrinologickém ústavu je realizován projekt s názvem

SOFTWAROVÉ NÁSTROJE PRO ODHALENÍ PREDISPOZICE ČI DIAGNOSTIKU JATERNÍCH TĚHOTENSKÝCH KOMPLIKACÍ

Cílem projektu je příprava softwarových nástrojů, které umožní odhalit riziko predispozice k jaterním těhotenským komplikacím, konkrétně intrahepatická cholestáza v těhotenství neboli ICP (software HEPAPRED) a poskytnou časnou diagnostiku ICP během těhotenství (software HEPAGEST). Projekt mimo jiné povede ke snížení rizika trvalého poškození či smrti plodu a ke zvážení možnosti ukončit těhotenství ve vhodnou dobu před plánovaným termínem porodu s ohledem na zdravotní stav novorozence.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Číslo programu:
07
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo výzvy: 07_16_040
Název výzvy: 24. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Název projektu CZ: Softwarové nástroje pro odhalení predispozice či diagnostiku jaterních těhotenských komplikací
Název projektu EN: Software devices for estimation of predisposition to liver problems in pregnancy and for their detection

Fyzická realizace projektu:
Skutečné datum zahájení:
1. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 30