hepagest icon Hepagest
Přihlášení

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)


Správce osobních údajů

Endokrinologický ústav, IČ: 00023761, Národní 8, 116 94 Praha 1


Kontaktní údaje správce

Tel.: 224 905 111, email: info@endo.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Jitka Hlaváčová; E-mail: poverenec@endo.cz


Účel zpracování a právní důvod zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je existence smlouvy o poskytnutí licence softwaru, tedy plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a vedení administrace a účetnictví, tedy plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem. Bez těchto údajů by nebylo možné smlouvu uzavřít nebo ji plnit.


Příjemci osobních údajů

Správce využívá služeb zpracovatele společnosti ELTODO a.s., IČO 45274517, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, která je externím správcem sítě.


Doba uchovávání osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení po dobu nezbytnou k uplatňování nároků ze smluvního vztahu a po dobu nezbytnou k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.


Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v GDPR