hepagest icon Hepagest
Přihlášení

Intrahepatická cholestáza

Modely k diagnostice intrehepatické cholestázy (ICP) v těhotenství (hepagest) a k odhadu predispozice k ICP mimo něj (hepapred), vytvořené na základě hladin steroidů v krvi a dalších ukazatelů.