hepagest icon Hepagest
Přihlášení

Obchodní podmínky

Endokrinologický ústav
se sídlem Národní 139/8,  Praha 1
identifikační číslo:      000 23 761
Státní příspěvková organizace zřízená MZ ČR

pro prodej programového vybavení prostřednictvím částečného on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://hepagest.endo.cz

Stručné obchodní podmínky se řídí obchodním zákoníkem v platném znění

Popis získání licence k realizaci výpočtu je potřeba:

  1. Vyplnění a odeslání objednávky s platnými údaji objednavatele
  2. Úhrada částky 99 Kč na účet Endokrinologického ústavu 71133011/0710 bankovním převodem
  3. Zákazník po registraci a realizované úhradě z Endokrinologického ústavu získá přístupová práva k on line výpočtu.
  4. Endokrinologický ústav se zavazuje poskytovat softwarovou podporu výpočtu minimálně do 30. 06. 2025